O nás

Cestovní agentura D.I.R. Bohemia vznikla v r. 1992 jako nově nastupující německo-česká společnost. Kromě svého působení na tuzemském trhu zajišťuje tato kancelář jako subjekt pojištěný u ČPP dle zákona o pojištění cestovních kanceláří i veškeré služby spojené s pobyty kolektivů v zahraničí.

Využijte naše know-how pro organizaci skupinových zájezdů po celé Evropě.

- Naši kvalifikovaní pracovníci ovládají lokální mentalitu a mají vynikající kontakty s hotely i ostatními poskytovali sužeb.
- Všechny tyto body vedly ke značnému nárůstu spokojených partnerů.
- Neváhejte nás proto kontaktovat ohledně jednotlivých nabídek přesně podle přání.

Úspěšné působení na českém trhu vychází ze splnění několika základních předpokladů:

  • blízkost k produktům i k zákazníkům
  • příznivý poměr mezi cenou a kvalitou poskytovaných služeb
  • v neposlední řadě pružnost při vyřizování všech specifických požadavků klientů

Při organizaci skupinových zájezdů po celé Evropě využíváme dlouholetých kontaktů s našimi zahraničními partnery, zvláště při zajišťování ubytování i ostatních služeb. Mimo to naši kvalifikovaní pracovníci vycházení ze znalosti lokální mentality, aktivně ovládají jazyk dané země a mají bohaté osobní zkušenosti s realizací všech akcí.

Výše uvedené skutečnosti přispívají k trvalému nárůstu počtu spokojených partnerů i klientů.

Na požádání zvláštní sazby za tyto služby pro skupinové konference:

- Ubytování
- Prostory pro jednání
- Technické vybavení
- Doprovodné programy (převozy, zájezdy a pod.)

Jsme členy těchto organizací:


Tento web spravuje pc servis zachrana-pc.cz